KI Energo

O nás

Na základě spolupráce společností KOMTERM, a.s. a IVITAS, a.s. vznikl nový společný podnik KI Energo, s.r.o. Smyslem tohoto partnerství je nabídnout zákazníkům kotle na spalování uhelného multiprachu v rozsahu od 2 do 5 MW příkonu, které budou plnit emisní limity i po roce 2018. Ideální zamýšlené nasazení je v průmyslových podnicích s celoročním technologickým odběrem tepla nebo jako základní zdroj pro soustavy CZT. Vzhledem k provozním a ekonomickým vlastnostem je B&W technologie zajímavou alternativou k plynovým kotelnám, přičemž rozhodujícím argumentem pro volbu této technologie může být mnohem vyšší jistota udržení ceny tepla po dobu životnosti projektu.

B&W technologie na spalování uhelného prachu

Představujeme Vám vysoce sofistikovanou B&W technologii na spalování uhelného prachu. Technologie splňuje přísné emisní limity a je navržena s ohledem na čistotu a efektivnost celého provozu. Součástí dodávky technologie je servis a dodávka paliva.

Schéma kotelny na uhelný prach

Schéma kotel

B&W kotel

 • Žárotrubný plamencový kotel na uhelný prach
 • Jmenovitá účinnost všech našich kotlů (2–5 MW) je vyšší než 90 %
 • Regulační rozsah kotle nemá zásadní vliv na dosahovanou účinnost kotle

Jmenovité parametry teplovodního kotle:

Tepelný příkon5 MW
Tepelný výkon4,52 MW
Množství teplé vody29 t/h
Tlak a teplota teplé vody0,121 MPa / 105 °C
Teplota napájecí vody75 °C
Teplota spalin na výstupu140 °C

Jmenovité parametry parního kotle:

Tepelný příkon5 MW
Tepelný výkon4,54 MW
Množství syté páry6,8 t/h
Tlak a teplota páry1,3 MPa / 191,6 °C
Teplota napájecí vody105 °C
Teplota spalin na výstupu140 °C
 • Garance plnění budoucích emisních limitů (NOx, SO2, TZL)

Černouhelný multiprach

Výhřevnost paliva32,5 MJ/kg
Obsah vody v palivudo 1,5 %
Obsah popela v palivudo 7 %
Obsah síry v palivudo 0,5 % (analytický vzorek)
Doprava paliva a odvoz popelaautocisternou (cca 25 t)

Základní vlastnosti

 • Rozsah tepelného příkonu 2–5 MW
 • Parametry topného média: teplá voda, horká voda nebo sytá pára
 • Jmenovitá účinnost kotle přesahuje 90 %
 • B&W technologie je určena pro průmyslové podniky nebo soustavy CZT
 • Prostorová nenáročnost technologie
 • Regulační rozsah kotle je 20–100 % při spoluspalování s plynem a 40–100 % při spalování uhlí

Výhody

 • Garance ceny tepla na 10–12 let (dlouhodobá smlouva na odběr černého uhlí z českých dolů)
 • Splnění budoucích emisních limitů
 • Čistý provoz – bezprašný uzavřený palivový cyklus
 • Investiční riziko na straně dodavatele
 • Variabilita smluvně poskytovaných služeb bez zásahu do stávajících majetkových a smluvních vztahů odběratele
 • Jistota dostupnosti paliva

Kontakt

KI Energo, s.r.o.
Bělehradská 55/15
140 00 Praha 4

E: obchod@kienergo.cz

Petr Legner, jednatel
T: +420 734 417 980

Martin Byrtus, jednatel
T: +420 725 527 857

IČ: 04907116

Kontakt