KI Energo

O nás

Na základě spolupráce společností KOMTERM, a.s., IVITAS, a.s. a Coal Mill, a.s. ze skupiny METALIMEX, a.s. vznikl nový společný podnik KI Energo, s.r.o. Smyslem tohoto partnerství je nabídnout zákazníkům technologii na spalování černouhelného multiprachu. Tato moderní technologie je srovnatelná s technologií na kapalná a plynná paliva, co do vlivu na životní prostředí a požadavků na servis a obsluhu. Hlavní konkurenční výhodou oproti zemnímu plynu je výrazně nižší citlivost výsledné ceny tepla na změny cen paliv na trhu.

Společnost byla založena společníky za účelem posílení dosavadní spolupráce a zjednodušení vzájemných obchodních vtahů. Společnost IVITAS, a.s. má za úkol vývoj technologie na spalování černouhelného multiprachu. Společnost KOMTERM, a.s. je pověřena obchodní činností, realizací a poskytováním servisu. Coal Mill má odpovědnost za zajištění a dopravu paliva.

Ideální zamýšlené nasazení je v průmyslových podnicích s celoročním technologickým odběrem tepla nebo jako základní zdroj pro soustavy CZT. Existují dvě základní možnosti nasazení této technologie:
1. Využití nového kotle s příslušenstvím (Black & White technologie).
2. Ekologizace stávajících zařízení za použití černouhelných multiprachových hořáků.

Vzhledem k provozním a ekonomickým vlastnostem je naše technologie zajímavou alternativou k plynovým kotelnám, přičemž rozhodujícím argumentem pro volbu této technologie může být mnohem vyšší jistota udržení ceny tepla po dobu životnosti projektu.

Black & White technologie na spalování uhelného prachu

Představujeme Vám vysoce sofistikovanou Black & White technologii (černé uhlí v čistém prostředí) na spalování uhelného prachu. Technologie splňuje přísné emisní limity a je navržena s ohledem na čistotu a efektivnost celého provozu. Součástí dodávky technologie je servis a dodávka paliva.

Schéma kotelny na uhelný prach

Schéma kotel

Black & White kotel

  • Žárotrubný plamencový kotel na uhelný prach
  • Jmenovitá účinnost všech našich kotlů (2-5 MW) je vyšší než 90 %
  • Regulační rozsah kotle nemá zásadní vliv na dosahovanou účinnost kotle

Jmenovité parametry teplovodního kotle:

Tepelný příkon5 MW
Tepelný výkon4,52 MW
Množství teplé vody29 t/h
Tlak a teplota teplé vody0,121 MPa / 105 °C
Teplota napájecí vody75 °C
Teplota spalin na výstupu140 °C

Jmenovité parametry parního kotle:

Tepelný příkon5 MW
Tepelný výkon4,54 MW
Množství syté páry6,8 t/h
Tlak a teplota páry1,3 MPa / 191,6 °C
Teplota napájecí vody105 °C
Teplota spalin na výstupu140 °C

Ekologizace a modernizace starších uhelných kotlů

Hořáky na černouhelný multiprach je možné použít i ve stávajících kotlích, které již nejsou schopny plnit platné emisní limity. Zejména se nabízí možnost využít je v granulačních kotlích na práškové uhlí. Toto řešení může prodloužit životnost stávajících technologií bez potřeby nepřiměřeně vysokých investic.

Černouhelný multiprach

Výhřevnost paliva29 MJ/kg
Obsah vody v palivudo 1,5 %
Obsah popela v palivudo 7 %
Obsah síry v palivudo 0,5 % (analytický vzorek)
Doprava paliva a odvoz popelaautocisternou (cca 25 t)

Multiprach se zpravidla skládá ze směsi mletého černého uhlí ze dvou rozdílných dolů a výsledné vlastnosti jsou optimalizovány pro ekonomiku provozu při zachování všech vlastností potřebných pro bezchybné hoření. Výrobce multiprachu garantuje parametry, při nichž je dosažitelné splnění daných emisních limitů při spalování.

Výhody

  • Garance ceny tepla na 10-12 let (dlouhodobá smlouva na odběr černého uhlí z českých dolů)
  • Splnění budoucích emisních limitů
  • Čistý provoz – bezprašný uzavřený palivový cyklus
  • Investiční riziko na straně dodavatele
  • Variabilita smluvně poskytovaných služeb bez zásahu do stávajících majetkových a smluvních vztahů odběratele
  • Jistota dostupnosti paliva

Kontakt

KI Energo, s.r.o.
Bělehradská 55/15
140 00 Praha 4

E: obchod@kienergo.cz

Petr Legner, jednatel
T: +420 734 417 980

Martin Byrtus, jednatel
T: +420 725 527 857

IČ: 04907116

Kontakt